Life of Oharu

Rated NR 146 minutes 1952

Film Credits

Director: Kenji Mizoguchi

Writer: Saikaku Ihara, Kenji Mizoguchi and Yoshikata Yoda

Producer: Isamu Yoshiji, Kenji Mizoguchi and Hideo Koi

Cast: Kinuyo Tanaka, ToshirĂ´ Mifune, Ichiro Sugai, Tsukie Matsura, Toshikai Konoe, Masao Shimizu, Kiyoko Tsuji, Hisako Yamane, Yuriko Hamada, Kyoko Kusajima, Noriko Sengoku and Eitaro Shindo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Life of Oharu

Add a review

Rating

Select a star to rate.

Anonymous and pseudonymous comments will be removed.