In the Realm of the Senses

Rated NR 105 minutes 1976

Film Credits

Director: Nagisa Ôshima

Writer: Nagisa Ôshima

Producer: Anatole Dauman and Kôji Wakamatsu

Cast: Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi Nakajima, Yasuko Matsui, Meika Seri, Kanae Kobyashi, Taiji Tonoyama, Kyoji Kokonoe, Naomi Shiraishi, Shinkichi Noda, Komikichi Hori, Kikuhei Matsunoya, Akiko Koyama, Yuriko Azuma, Rei Minami, Machiko Aoki, Mariko Abe, Kyoko Okada, Kiyomi Yasuda, Hiroko Fuji, Tomi Mitsuboshi, Kimiko Ishii, Katsue Tamiyama and Hitomi Fukuhara

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for In the Realm of the Senses

Add a review

Rating

Select a star to rate.

Anonymous and pseudonymous comments will be removed.